Sunday, July 29, 2012

Fethiye'de Bireysel Insiyatif- Individual Initiative in Fethiye


FETHIYE’DE BİREYSEL İNSİYATİF
Fethiye’de iki kişi, bir resim öğretmeni ve bir köpek eğitmeni,  Nurdan Karakaş, Erol Akyıldız biraraya geldiler;  sokaktaki hayvanlar için mama ve su kabı boyama projesi başlattılar.  Yıllardır Fethiye’de sokak hayvanları rehabilitasyonu için uğraş veren Perihan Agnelli  de onlara destek verdi. Çocuklar yoğurt kaplarını sokak hayvanları için rengarenk boyadılar. Hep birlikte Fethiye Hayvan Barınağı ziyaret edildi. Katılımcılara SHKD eğitim kitapçığı dağıtıldı.
Fethiye,  Belediye Başkanı Behçet Saatçi’nin ileri görüşlülüğü ve Perihan Agnelli’nin sistemli çalışması ile sokak hayvanı sorununu  çözmüş Türkiye’deki tek il.   Orada artık sokak hayvanı sorunu yok, sorumlu hayvan sahipliği sorunu var. Türkiye’nin onlarca yıl ilerisindeler.
Erol Akyıldız, mücadele bayrağını Perihan Agnelli’den devralan bir genç.  Kendi insiyatifi ile  SHKD eğitim projesini Fethiye’de  hayata geçirdi.   
Diğer illerden de boyle haberler alsak, bir başka ilde bir resim öğretmeni sokaktaki hayvanlar için su kabı boyama projesi başlatsa, bir genç bizi arasa, okullarda sokak hayvanlarını anlatmak istiyorum, bana kitap gönderir misiniz dese. Bu ülkedeki insanlar sokaktaki hayvanların da kendileri gibi canlı  varlıklar olduğunun farkına varsa.
AN INDIVIDUAL INITIATIVE IN FETHIYE
An art teacher and  a dog trainer, Nurdan Karakaş and Erol Akyildiz came together to start a  project: Painting food and water cups for stray animals.  Perihan Agnelli who has been working for the rehabilitation of stray animals in Fethiye for years  lent them a hand. The children painted yogurt cups for animals. All together they visited the animal shelter in Fethiye. All the students were distributed SHKD education booklets.
Fetiye is the only city in Turkey that has solved stray animal problem thanks to the foresightedness of Fethiye mayor Behcet Saatçi and  determined work of Perihan Agnelli. There is no stray animal problem in Fethiye any more.  Now they struggle to launch responsible ownership. They are way forward Turkey for tens of years.
Erol Akyildiz is a young man who has taken the flag from Perihan Agnelli.  He has launched the SHKD education project in Fethiye this year.
How great it would be if we can hear similar stories from other cities. What if an art teacher from another city launch a project for painting water cups for stray animals, what if a young man from another city call us one day saying he wants to give lectures to students about stray dogs and ask us to send him some booklets. What if more people in this country start to realize that animals in streets are living souls just like themselves.