Monday, December 26, 2011

Bir Insan- A Man from Van


Bir Insan

Adı Nasrettin Görentaş. Van’dan bize ulaştı. “Van’da kimse kalmadı, köpekler, kediler aç, yardım edin,” dedi. Adresi , Tedaş’ın karşısındaki çadırdı. Mama gönderdik. Bu sefer biz aradık, mamalar ulaştı mı diye. Ulaşmış. “Allah razı olsun,”dedi, “Hayvanlara ve çocuklara acıyorum, onların dili yok,” dedi. “Siz nasılsınız, bir şeye ihtiyacınız var mı?”diye sorduk. “Bizim her şeyimiz vardır. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur, bacım,”dedi. Dokuz çocuğu, hanımı ile birlikte çadırda yaşıyordu. Van’da sıcaklık gece eksi 13.

Sadece hayvanlar için yardım istiyordu.

A Man from Van

His name is Nasrettin Görentaş. He called us from Van. He said, “Most of the people has left Van after the earthquake. Cats and dogs in the streets are starving to death. Please help them.” His address was a tent accross Tedas. We sent him dog food. This time we called him to ask if the dog food has arrived. He said, “God bless you. Dog food has arrived. I am sorry for children and animals. They can not speak to express themselves.” I asked if he needed anything. He said, “We have everything , sister. We don’t need anything.” He is living in a tent with his nine children and wife in Van. The temperature in Van is minus 13 these days.

He was asking for help only for animals.

Sunday, December 25, 2011

SHKD Kısırlaştırma Ekibi Igneada'da- SHKD Neutering Team at Igneada


SHKD KISIRLAŞTIRMA İÇİN İĞNEADA’DA

Sokak hayvanı popülasyonunun kontrolsuz artışı Türkiye’de birçok şehrin olduğu gibi Iğneada’nın da sorunu. Iğneada, bir sayfiye kasabası olması nedeniyle bu sorunu daha da vahim ölçülerde yaşamakta. Yazın tatil yapmaya gelen insanlar, kışlık evlerine geri dönerken, birlikte getirdikleri evcil hayvanları geride bırakıyorlar. Iğneada Belediyesinin kısırlaştırma yapmaması sonucunda sokak hayvanlarının sayısı kasabanın besleme ve tolerans kapasitesinin çok üzerine çıkmış halde.

Haytap’ın çağrısı üzerine, SHKD veteriner ekibi, iki yıl önce başlattığımız “Anadolu Kısırlaştırma Projesi” kapsamında bu hafta 21-23 Aralık tarihleri arasında- Iğneada’ya gittiler. Iğneada Belediyesi ameliyat aletleri ve sarf malzemelerinin nakliyesi için araba ve ameliyat için yer tahsis etti. SHKD Veteriner hekimleri Murat Bekhan ve Nejdet Uğur , Vet fakültesi öğrencisi Rasim Çakır’ın asistanlığında, toplam 94 köpek kısırlaştırdılar. Lüleburgaz’dan yardıma gelen Haytap temsilcileri Ilknur ve Ahmet Kantarcı ve Iğneada’lı Vet Hekim Burcu Işıkalp köpeklerin toplanması, kısırlaştırılanların evlere taşınması, ameliyat sonrası bakımları vs. her konuda cansiperane yardım ettiler. Kısırlaştırmalara SHKD ekibi gittikten sonra da devam edilebilmesi icin Vet Murat Bekhan, Vet Burcu Işıkalp’e “anahtar deliği” operasyon tekniği konusunda eğitim verdi, bazı ameliyat aletleri ve sarf malzemelerini kendisine bıraktı.

Dönüş yolu çok zahmetliydi. Kar, fırtına, ormanda mahsur kalma her türlü macerayı yaşayarak geç vakitte eve ulaştılar.

Gönüllülerin özverili çalışmaları ve yurt dışından derneklerin desteğiyle gerçekleştirilen bu kampanyanın boşa gitmemesi ve sonuç vermesi için Iğneada Belediyesinin kısırlaştırmalara devam etmesi gerekiyor. Bu belediyenin hem kanuni hem de insani görevi.

Iğneada’da yaptığımız bu kısırlaştırma uygulamasınının sponsoru olan Hollanda’lı Actiezwerfhonden Derneği ve ABD’li HSI, “Human Society International” derneklerine teşekkür ederiz.


SHKD IS AT IGNEADA FOR NEUTERING

Uncontrolled population increase of stray animals is a problem of Igneada as many other towns of Turkey. This problem is yet more severe at Igneada which is a summer resort because people who come here for summer holiday leave their pets behind when they return to their winter homes. In consequence of Igneada Municipality not doing any neutering, the number of stray animals have reached numbers beyond the feeding and tolerance capacity of the small town.

When we had a call from Haytap stating that the conditions in Igneada was desperate , SHKD neutering team set off for Iğneada in 21-23 December. Igneada Municipality sent a car for the transport of operation equipment and medical materials. SHKD Vets Murat Bekhan, Necdet Uğur neutered 94 dogs with the assistance of vet student Rasim Çakır. Haytap representatives Ilknur and Ahmet Kantarci who came all the way from Luleburgaz and Vet Burcu Isikalp helped in collecting dogs, medical post operative care, transport of animals to nearby houses after operation. Vet Murat Bekhan also trained Vet Burcu Isikalp about “key hole” neutering technique and left some equipment and medicines with her so that she can continue neutering afterwards.

The way back was difficult. They reached home after struggling with snow storm, being stranded in the forest for hours.

For this campaign which was carried out thanks to the devoted efforts of volunteers and support of foreign organisations to be worthwhile, the Igneada Municipality should continue with neutering. It is their human duty which is also dictated by law.

We thank the sponsors of this neutering campaign in Iğneada, Actiezwerfhonden from Netherlands and HSI (Human Society International) from USA. Without their support this campaign wouldn’t have been realized.


SHKD Ekibi Kars'daSHKD Ekibi Kars'da


SHKD ekibi, Haytap'ın aracılığı ve Kars Belediyesi Veteriner Müdürünün daveti ile kısırlaştırma yapmak üzere Kars'a gitti. SHKD arabası, ameliyat ekipmanı ile yüklü olarak 1400 km yol yaptı. Amacımız, sokak hayvanı nüfus kontrolunun sert iklim koşullarıyla değil kısırlaştırma ile daha insani bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktı. Kars Belediyesindeki ekibin kısırlaştırmaya devam etmesini temenni ediyoruz. Bu kadar yolu gittiğimize, bu kadar emeğe değsin istiyoruz.

Bu kampanyanın sponsoru Ingiltere'den RSPCA derneğine teşekkür ediyoruz.

SHKD Team in Kars

Haytap was the intermediary for SHKD veterinary team to go to Kars for neutering. SHKD car went 1400 km with all the equipment necessary for neutering. All our aim was for the population control in Kars be in a human way via neutering rather than by severe climate conditions. We wish that Kars municipality will continue with neutering. We want it be worth our efforts and for driving so many miles.

We thank RSPCA of United Kingdom for sponsoring this campaign.

Tuesday, December 13, 2011

Mehmet Akif Ilkokulundayız - At Mehmet Akif Primary


Mehmet Akif Ilköğretim Okulunda

Bugün sokak köpekleriyle ilgili seminer vermek için Mehmet Akif Ilköğretim Okulundaydık. Arkadaşımız Murat Bekhan okulun tüm öğrencilerine, yaşlarına göre ayrı gruplar halinde sunum yaptı. Birinci ve ikinci sınıflardan oluşan ilk gruba , öğrencilerin de katıldığı küçük skeçlerle sokak köpeklerini ve onlara nasıl davranmamız gerektiğini anlattı. Üç, dört ve beşinci sınıfların oluşturduğu gruba, köpek nüfusunun kontrolu için kısırlaştırmanın tek etkin yöntem olduğundan b ahsetti. Altı-Sekiz sınıf öğrencilerine ise “Şehrin Hayaletleri” filmini izleterek sorunu ve çözümü birlikte tartıştık. Öğrenciler de biz de eğlendik. Sunumlardan sonra her öğrenciye dağıttığımız kitaplar ve Hollanda’lı Actiezwerfhonden Derneğinin hediyesi parmak kuklaları çok beğenildi.

Her yaptığımız sunumda biz de birşeyler öğreniyoruz. Yaş küçüldükçe koşulsuz ve saf sevgi artıyor. Bu nedenle küçük çocukların doğaya ve hayvanlara yaklaşımı çok kendiliğinden ve samimi.

Yine bugün, insanların sokak hayvanlarını da bu şehrin en masum sakinleri olarak görecekleri ve onların yaşam alanlarına saygı gösterecekleri bir gelecek için umutlanarak eve döndük. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz çünkü bunu çocukların gözlerinde görüyoruz.

At Mehmet Akif Ilköğretim Okulu

We were at Mehmet Akif Primary School today to give a seminar about stray dogs. Our friend Vet Murat Bekhan gave a seminar to all students of the school- a total of 200- grouped according to their age. He explained to grades one and two how to behave towards dogs, with the help of short plays in which they took part. His seminar for the second group of students from third to fifth grade was more about the problem of overpopulation of stray dogs and how to solve this by neutering. We watched the film “Ghosts of the City” with the third group of students of age 12-14 and held a discussion session with them about the issues in the film. It was fun for the students and for us as well. Students loved the education booklets and finger puppets denoted by Dutch Animal Protection Organisation Actiezwefhonden.

In each seminar we give we see clearly that the younger human beings are the more unconditioned and pure love they have the capacity to give. That is why the approach of small students to nature and to animals is very spontaneous and sincere.

Today again, we went back home with the hope of a future when human citizens will recognize animals as the most innocent inhabitants of their city and respect their rights. We know that this is possible because we see it in the eyes of children.