Saturday, January 27, 2007

Incompetence

As we pointed out to Mr. Verheugen during our meeting last week, the experience of Osmangazi, in Bursa, is not the norm, but a very remarkable exception.

Municipal shelters are normally run by poorly trained and unmotivated workers, prone to animal abuse and situations like the one we witnessed recently in Kusadasi, where the shelter workers went on holiday and "forgot" to provide water and food for the hundreds of dogs under their care.

The result? the starving and dehydrated animals started attacking and eating each other.

Excuses? Many. Everybody has a excuse... lack of funds, issue low priority in the political agenda, exhacerbated nationalistic tendencies, etc... We are particular dismayed at the usual shrugging of the shoulders followed by: "This is Turkey!... some things will never change".

Whatever it is, events like Kusadasi are, in the end, responsibility the local Mayors that must force abject Municipal officials to fully comply with the law. People like Arif Eker, the Head of the Istanbul Veterinary Department, more worried about keeping their cosy jobs than about solving the stray dog problem, must understand they singlehandedly working towards damaging the image of this wonderful country.

This is Turkey... some things MUST change.Gecen hafta, Sayın Verheugen ile yapmış olduğumuz görüşmede, Osmangazi, Bursa
tecrübesinin, genel standardlar olmadığını, ancak bariz bir istisna oldugunu ifade etmiştik.

Normal sartlarda, Belediye barınakları eğitim düzeyleri düşük ve motivasyonlari olmayan ve hayvanlara kötü davranmaya temayülü olan işciler tarafından idare edilmektedir ve yakın tarihte Kuşadası barınağında şahit olunan durumda olduğu gibi, barınak çalışanları tatilde olduklarından, kendi gözetimleri altında olan yüzlerce köpeğe su ve yemek vermeyi “unutmuşlardır”.

Sonuç? Aç ve susuz kalan hayvanlar birbirlerine saldırmaya ve birbirlerini yemeye
başlamışlardır.

Mazeretler? Bir çok. Herkesin bir mazereti var….yetersiz fonlar,politik gündemdeki konular arasında önceliğinin çok aşağıda olması, milliyetçi eğilimler vs…Özellikle bizi ürküten genellikle bir omuz silkme ve arkasından gelen şu cümledir: ”Burası Türkiye!...bazı şeyler hiçbir zaman değişmez”.

Her ne ise, Kuşadası’nda olanlar olaylar gibileri, yerel belediye başkanlarının sorumluluğundadır ve konuyu hiçe sayan belediye görevlilerini kanunu uygulamaya zorlamalıdırlar. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Arif Eker gibiler kendi rahat görevlerini kaybetmemeyi, sokak köpeği sorununu çözmenin önünde tutmaktadırlar ve anlamaları lazımdır ki, tek başlarına bu harika ülkenin imajına zarar vermektedirler.

Burası Türkiye… bazı şeyler değişmek ZORUNDA.

Sunday, January 21, 2007

Impossible is nothingEuropean Commission Vise President Gunter Verheugen and his wife Visited the Exemplary Animal Rehabilitation Center Established by Orhangazi Municipality in Bursa.


European Commission Vise President Gunter Verheugen, his wife and the president of the German Animal Protection Association Pro Animale, Ms. Wothke visited the Stray Animals Natural Living and Medical Treatment Center established in a forest area of 114.000 sq meters and to serve 4000 stray animals in one year.

This exemplary project has been possible thanks to the cooperation between Orhangazi municipality, Bursa Animal Protection Association, Uludağ University and Pro Animale with the purpose to create a medical centre to treat, neuter and vaccinate stray animals, releasing them to their territory shortly thereafter. The center is a first in Turkey, a true example with facilities, scope and services unique in the country. The center has, in addition to the fully equipped clinics, an auditorium to be used as education center for school children.

Mr Verheugen, in the press conference he gave, after visiting the center, expressed his gratitude to all that have made this project come true and emphasized his wish that this center be an example to be followed by all the other municipalities in Turkey.

Mr. and Mrs. Verheugen adopted a mixed dog during their visit and named her Nili Verheugen and expressed that the dog will be a member of their family from now on.

We congratulate and express our gratitude to all those that have cooperated in making this remarkable project, especially, the major of Orhangazi, Mr. Recep Altepe, The head of veterinary department Mr. Tekin Akış, Prof Dr. Nilufer Aytuğ from Uludağ University, Ms. Zehra Celikol the president of Bursa Animal Protection Organisation and Ms. Johanna Wothke president of Pro Animale.

We hope that this outstanding achievement of the Orhangazi municipality will be an example for the Istanbul municipality and shows the authorities the urgent need to stop the appalling execution of Neuter and release in Istanbul and the criminal actions and atrocities against animals at the hands of Arif Eker, the Head of the Veterinary Department of the Istanbul Municipality, widely reported by media and ourselves lately. We hope this example will show the Mayor of Istanbul the necessity to replace Arif Eker, the biggest obstacle to animal welfare in this country and place in his position a responsible bureaucrat willing to put into practice a civilized and humane solution to the stray dogs problem in cooperation with NGO’s.Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Gunter Verheugen ve Eşi Bursa Osmangazi Belediyesinin Kurduğu Örnek Hayvan Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Bursa Osmangazi Belediyesinin, 114 dönüm ormanlık arazi üzerinde kurduğu, yılda 4000 sokak hayvanına hizmet vermeyi hedefleyen Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Gunter Verheugen, eşi ve Alman Hayvan Koruma Örgütü Pro Animale başkanı tarafından ziyaret edildi.

Osmangazi Belediyesi’nin, Bursa Hayvanları Koruma Derneği ve Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içinde ve Pro Animale derneğinin desteği ile gerçekleştirdiği bu örnek merkezde, sokak hayvanlarının tedavi edilip, kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra alındığı yere geri bırakılması hedeflenmektedir. Merkez, tesisleri ile kapsam ve hizmet olarak sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir ilk olma özelliğine sahiptir. Tesiste, tam donanımlı kliniklerin yanı sıra, ilköğretim öğrencilerine eğitim hizmeti vermek üzere bir konferans salonu da bulunmaktadır.

Sayın Gunter Verheugen yaptığı basın toplantısında bu girişimi hayata geçirilmesi için emeği geçen herkesi kutlamış ve sokak hayvanı sorununun çözümü için başlatılan bu örnek uygulamanın Türkiye’nin diğer illerindeki belediyeler için de örnek teşkil etmesini temenni ettiğini vurgulamıştır.

Bay ve Bayan Verheugen merkezi ziyaretleri sırasında melez bir köpeği sahiplenerek Nili Verheugen adını vermişler ve bundan böyle Nili’nin onlarin ailelerinin bir üyesi olduğunu söylemişlerdir.Biz de, sokak hayvanlarının hayvanların kısırlaştırılp aşılandıktan sonra yerine bırakılması projesini uygulamak için hayata geçirilmiş olan bu örnek merkezin kuruluşunda emeği geçen herkesi, başta Orhangazi Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe, Veteriner İşleri Müdürü Sayın Tekin Akış, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Nilüfer Aytuğ, Bursa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sayın Zehra Çelikok, Pro Animale başkanı Sayın Wothke olmak üzere yürekten kutluyoruz.

Orhangazi Belediyesinin bu girişiminin Istanbul için de bir örnek teşkil etmesini, Istanbul’daki utanç verici uygulamaya bir son verilerek benzer bir çalışmanın başlatılabilmesi için mevcut uygulamanın mimarı veteriner işleri müdürü Arif Eker’in görevinden alınarak, yerine Orhangazi’deki gibi soruna uygar ve insani çözümden yana, sivil toplum örgütleriyle işbirliğine açık bir kişinin göreve getirilmesini talep ediyoruz.Saturday, January 13, 2007

BİRİ BANA ANLATSIN - PRIME TIME JAN 11

The director of EHDKD Deniz Bingol was invited to the program “Let Someone Tell Me” produced by Beyazit Ozturk and Kadir Copdemir at prime time on January 11, 2006. In spite of the limited time allocated, Deniz mentioned the cruelty towards animals carried out by municipalities, our struggle for justice against the municipalities’ practice of dumping dogs to forests after being operated, the importance of the project of neuter and return.
She also emphasized the fact that the main origin of strays is irresponsible animal owners who don’t neuter their animals and let them mate with street dogs.

One of the other quests, Prof. Huseyin Hatemi, gave examples from Mevlana and The Koran emphasizing that animals are as sacred as all living creatures. He declared that the popular belief that angels don’t enter a house where there is a dog has nothing to do with religion and Islam. He said that the story of seven sleepers from The Koran which tells about a dog named Kitmir accompanying seven sleepers who lived in a cage for 300 years prove that The Koran puts a dog in the same status as saints.


Dernek başkanımız Deniz Bingöl, 11 Ocak 2006, akşamı yayınlanan, Beyazıt Öztürk ve Kadir Çöpdemir’in sunduğu, “Biri Bana Anlatsın” adlı programın konuğuydu ve program süresinin de kısaltılmış olması nedeniyle kendisine verilen çok sınırlı konuşma fırsatını kullanarak hayvanlara yapılan zulümden, belediyenin yanlış icraatına karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinden, kısırlaştırmanın öneminden ve sokak hayvanı populasyonunun asıl nedeninin sahipli hayvanların kısırlaştırılmaması olduğundan söz etti. Diğer konuklardan Sayın Hüseyin Hatemi, Kuran’ı Kerim’den ve Mevlana’dan örnekler vererek, hayvanların da bütün canlılar gibi kutsal olduklarını vurguladı. Özellikle, Kuran’ı Kerim’den verdiği Yedi Uyuyanlarla ilgili örnek ile, Kıtmir adlı köpeğin 300 yıl uyuyan azizlere eşlik etmesinin “Köpek giren yere melekler girmez” hurafesini yalanladığını söyledi.Monday, January 8, 2007

Surreal

The images you are about to watch were shot in Erzurum Ilica District. Ismail Efe, who is the Mayor of Ilıca, started a campaign he named “Bring a Dog and Get 5 ytl”to promote children for collecting stray dogs.

He is proud to say that this way children have collected 225 dogs in one month. The dogs which were collected by children were later dumped out of the city and the major says that “This way Ilica is slowly getting rid of stray dogsThis method of promoting the collection of stray dogs by children is first of all an example of irresponsibility since it is putting children under risk and also making them collaborate a cruel act. On the other hand, it is an open violation of Animal Protection Law. Unfortunately, as long as the executions of this primitive mentality continues, Turkey will never have the civilized image that it deserves.

We condemn these uncivilized, illegal and shameful acts of Mayors who are elected in their position by the people to do public service and are legally responsible for their actions.

Aşağida izleyeceğiniz görüntüler Erzurum Ilıca Beldesinde kaydedilmiştir. Ilıca Belediye Başkanı AKP’li Ismail Efe, halkın sokak köpeklerinden şikayeti karşısında başlattığı “Getir Köpeği Al 5 YTL’yi” adlı kampanya ile, bir ayda 225 köpeğin toplandığını gururla söylemektedir. Köpekler toplandıktan sonra şehir dışına atılmakta ve belediye başkanı bunu “Ilıca böylece köpeklerden kurtuluyor” diyerek gururla savunmaktadır.

Sokak köpeklerinin cocuklar tarafından toplanmasının para ödülü ile teşvik edilmesi her şeyden önce çocukları tehlikeye atan ve yapılan gaddarlığa ortak eden bir sorumsuzluk örneğidir. Diğer yandan, bu icraatla Hayvan Hakları Yasası hiçe sayılarak hayvanlara eziyet edilmektedir. Bu tür çağdışı zihniyetin icraatı sürdükçe Türkiye ne yazık ki hiçbir zaman layik olduğu medeni imaja kavuşamayacaktır.

Halka hizmet etmek için seçimle işbaşına gelen ve halka hesap vermekle yükümlü olan belediye başkanlarını bu tür çağdışı, utanç verici ve kanunsuz icraatlarından dolayı kınıyoruz.