Thursday, April 28, 2011

Istek Okullarında Eğitim- Education at Istek Schools
Istek Vakfı ile Ortak Projemiz Devam Ediyor

Istek Vakfı ile ortak projemiz kapsamında Uluğbey ve Belde Okullarında eğitim verdik. Böylece sekiz vakıf okulundan yedisini ziyaret etmiş olduk. Uluğbey ve Belde Okullarındaki eğitim de çok başarılı geçti, öğrenciler sunuma aktif olarak katıldılar. Bütün öğrencilere, SHKD barınağındaki köpekler için getirdikleri kuru mama, süt, makarna ve ilaçlar için teşekkür ederiz.

Mutual Education Project with Istek Foundation Continues

We were at Uluğbey and Belde Schools as a part of our mutual education project with the Istek Foundation. Hence, we have visited seven of the eight schools of the foundation. The presentation was successful , students participated actively. We thank all the students for their donations of dry food, milk, pasta and medicines for dogs at SHKD shelter.

Monday, April 18, 2011

Edincik'de Kisirlastirma Seferberliği- Neutering Campaign in EdincikSHKD-Actiezwefhonden-Haytap İşbirliği: SHKD Kisirlastirma Ekibi Edincik’de

Vet Murat Bekhan, Vet Necdet Uğur ve Vet Teknikeri Ömer Atış’tan oluşan SHKD ekibi bu sefer Edincik’deydi. Haytap temsilcisi Nuray Boyalar kisirlastirma için belediyenin yer ayırması ve köpeklerin toplanması için organizasyonu yaptı. 14 tanesi erkek gerisi dişi toplam 143 köpek kısırlaştırıldı. Edincik’deki durum bu güne kadar gidilen diğer yerlere kıyasla çok daha vahim, köpek sayısı çok fazlaydı. Bunun nedeni çevredeki mezbaha artıkları. Yazlik bir belde olan Edincik’te çoğu kışın kapalı olan evlerin bahçeleri yavru köpeklerle dolu. Bir sorun da insanların sokaktaki köpekleri besledikleri halde ne aşı ne de kısırlaştırma gibi sorumlulukları yerine getirmemeleri. Birçok kişiyi sokakta baktıkları köpeklerin kısırlaştırılması için ikna etmek çok zor oldu. Haytap temsilcisi Nuray Boyalar’ın kahvehanede yaptığı ikna konuşmasından sonra 15-20 kişi daha baktıkları köpeklerin kısırlaştırılmasına razı oldu.

Edincik’deki kısırlaştırma seferberliğinin tüm masraflarını finanse eden Acitezwefhonden derneğine, Cumartesi dahil üç tam gün çalışan SHKD ekibine ve yardımları için Nuray Boyalar’a teşekkür ederiz.

Cooperative Mission of SHKD-Actiezwefhonden and Haytap for Turkish dogs: SHKD neutering team in Edincik

SHKD team of veterinaries, Murat Bekhan, Necdet Uğur and technician Ömer Atış were in Edincik last week. Haytap representative Nuray Boyalar organised the local municipality to collect dogs and prepare a place for operations. A total of 143 dogs of which 14 are male were neutered. Situation in Edincik was worse than all the other cities visited up till now. Streets are crowded with roaming dogs, mostly puppies. The main reason for this is the wastes from slaughter houses in the area. Another problem is that semi owners who feed dogs don’t carry any responsibility such as having them vaccinated or neutered. It was difficult to persuade people to give their dogs for neutering. Nuray Boyalar from Haytap had to go to the coffee house to talk to people about the necessity of neutering as a result of which 15-20 more dogs were brought to be neutered.

We are grateful to Actiezwefhonden for financing all the expenditures of this mission and we thank the SHKD crew who worked full time for three days including Saturday and Nuray Boyalar for her help.

Thursday, April 14, 2011

Eğitim Projesine Devam- School Seminars Continue


Istek Vakfı Okullarında Eğitim Devam Ediyor

Bu hafta – 6 Nisan 2011- Istek Vakfı Acıbadem Okullarındaydık. Böylece Istek Vakfına ait sekiz okuldan beşinde seminer vermiş olduk. Yıl sonuna kadar tüm Istek Vakfı Okullarını tamamlayacağız. Arkadaşımız Murat Bekhan yaşlarına göre üç ayrı gruba ayrılmış toplam 500 öğrenciye sokak köpekerini anlattı. Her zamanki gibi tüm salonun ilgilisi bir saniye bile dağılmadan sunumu izlediler, aktif olarak katıldılar. Murat artık o kadar ustalaştı ki, öğrenciler seminerden sonra kitaplarını imzalatmak için kuyruğa kuyruğa girdiler.

Seminar on Street Dogs Continue at Istek Foundation Schools

This week- on April 6, 2011- we were at Istek Foundation Acibadem School. With this we have completed the fifth school among the eight schools of the foundation. We will cover all schools of the foundation until the end of this semester. Our friend Murat Bekhan gave a seminar about street dogs to a total of 500 students ,grouped as three consecutive audiences according to their age. As usual everybody listened with full attention and active participation. Murat is so much of an expert in this now, that the students waited in line to have him sign the education booklet.