Tuesday, May 29, 2007

SARIYER BELEDIYESİNE KARŞI İKİ AYRI DAVA

25.05.2007 tarihinde EHDKD Başkanı Deniz Bingöl ve hukukçuları, Sariyer Cumhuriyet Savcılığına giderek, Saryer Belediye Başkanı Yusuf Tülün, zabıta birimi başkanı ve belediyedeki hayvanları toplamakla sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundular.
Hayvan Hakları Yasası ve Çevre Yasası'na muhalefetten dolayı şikayet içeriği taşıyan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"İlgili işlemi uygulayan idare, sahipsiz hayvanları hiçbir şekilde yaşama şartlarını bilmedikleri ormanlık arazilerde ölüme terketmektedirler. Bu hayvanların o doğal koşullarda yaşaması mümkün değildir. Zaman zaman sahipli ve karneli hayvanları da Kemerburgaz'daki ormanlara götürüp bırakmaktadırlar. Nitekim Lale Halimoğlu isimli yurttaşın karneli köpeği bu şekilde alınmış ve kendisi Sarıyer Sulh Hukuk mahkemesinde Sarıyer Belediyesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştır.
Kemerburgaz yolunda meydana gelen trafik kazalarının bir bölümü de bu uygulamadan kaynaklanmaktadır. Yola çıkan ve doğal koşulları bilmeyen sahipsiz hayvanlar yüzünden bazı araçlar yoldan çıkmış, devrilmiş ve takla atmıştır. Bu işin bir sorumlusu var ise gerekli önlemleri almadan ve hayvan hakları ile ilgili mevzuata uymadan toplama ve ıslah işlemini gerçekleştiren Sarıyer Belediyesi'dir."

TWO COURT CASES AGAINST SARIYER MUNICIPALITY

In 25 May, 2007, EHDKD Director Deniz Bingol and their attorney at law went to Republican Prosecutor in Sariyer to open a court case against Sariyer Major Yusuf Tulun, head of municipality police and the members of dog catching team.
The summary of the content of the letter of complaint based on the Animal Protection Law is as follows:
“The municipality is dumping stray animals to die in forest areas where they don’t know how to survive. It is impossible for these animals to live in those natural surroundings. From time to time even animals with an owner are also dumped in forests around Kemerburgaz. Lale Halimoglu, a citizen living in the district, has opened a case for compensation of her material and moral loss after her dog was taken by the municipality.
“The traffic accidents in Kemerburgaz road also result from this irresponsible and illegal execution. Some severe traffic accidents occurred because of stray animals jumping to the roads in search of their way to their territory or for food. The responsibility for these is the municipality who collects and rehabilitates dogs not according to the Animal Protection Law and the regulations for its implementation.”

Tuesday, May 15, 2007

KISIRLAŞTIR AŞILAT ORMANA AT

Istanbul'daki hemen hemen bütün belediyeler, özellikle Küçükçekmece, Beylikdüzü, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Gaziosmanpaşa Belediyeleri, sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra şehrin dışındaki ormanlık alanlara, yoğun olarak da Göktürk, Princci, Imrahor, Taşoluk, Sazlıbosna, Boğazköy, Arnavutköy, Bolluca ve Habibler'e atıyorlar. Hayvanlar ya birbirlerini parçalayarak ya da açlıktan ölüyorlar. Hayvanseverler ve bazı hayvan dernekleri, örneğin SHKD, bu bölgelere atılan hayvanlara yemek taşımaya, sakat, uyuz ve yaralı olanları kurtarmaya çalışıyorlar. Istanbul çevresinde büyük bir katliam yaşanıyor.

Lütfen, onların çığlıklarını duyun, duyurun ve bu katliama duyarsız kalmayın.
Lutfen sokağınızdaki hayvanı alması için belediyeleri aradığınız zaman o hayvanın akıbetinin ne olacağını düşünün.

Asağıda seyredeceğiniz videolar, SHKD'nin ormana atılan köpeklere yemek götürme ve uyuz ve hasta olanları kurtarma çalışmaları sırasında çekilmiştir.


NEUTER VACCINATE AND DUMP TO FORESTS

Nearly all local municipalities dump dogs to forests after neutering them. Dogs die there either by tearing each other apart or from hunger. Animal protectors and some animal organizations like SHKD are trying to bring food to these dogs and try to rescue those that are wounded, weak or have mange. There is a terrible massacre going on around the cities.

Please, hear the cries coming from nearby forests and don’t be indifferent to this crime.
Please, think about what will happen to the animal when you call a municipality to take it away.

The films you are going to watch below were shot during the feeding and rescue operations of SHKD.

Friday, May 11, 2007

TEPECIK'E ATILAN KÖPEKLER
Büyükçekmece Gölünün Tepecik Mevkii’ne yaklaşık bir ay önce 35 köpek atılmıştı.
Aynı yere geçenlerde 10 köpek daha bırakıldı. Bazıları iskelet gibi. Çoğu mavi küpeli. Yeni kısırlaştırılmış. Birkaç tane IBB küpeli olan köpek de var. Yukarıdaki fotograflardan birinde, bir ay önce atıldıktan sonra ölen bir köpeğin kafasını yeni bırakılanlardan birinin yediğini görüyorsunuz.

Belediyelerin vahşi uygulaması devam ediyor.

DOGS DUMPED AT TEPECIK

Nearly one month ago 35 dogs were dumped at Tepecik District near Buyukcekmece Lake. 10 new dogs were dumped there recently. Some of them are are so thin to look like skeletons. Most of them have blue tags. Some have white tags of Istanbul Municipality. In one of the photographs above, you can see one new comer eating the bones of a dog dumped which died after being dumped there one month ago.

The brutal execution of the municipalities continues.

Monday, May 7, 2007

EHDKD'NİN HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI YENİ KAMPANYASI

Sokaklarımızda yaşam mücadelesi veren binlerce hayvanın yaşadığı acılara lütfen kayıtsız kalmayın. Yanıbaşımızda süregelen bu şiddete son verilmesi için destek verin ve lütfen EHDKD’nin hazırladığı bu kısa filmin dağıtımı için yardımcı olun.

Gülümser Kermen’e, Ceren Kul’a, filmin gerçekleşmesi için emeğini, enerjisini ve yeteneklerini seferber eden Özgür Hamza, Levent Yalgın ve tüm Alice BBDO çalışanlarına teşekkür ederiz.EHDKD’S NEW CAMPAIGN AGAINST ANIMAL CRUELTY

Please don’t be indifferent to the agony of thousands of animals that are striving to live in the streets. Please give support to end this cruelty and help distribute this short film prepared by EHDKD.

With our special thanks to Gülümser Kermen, Ceren Kul, Ozgur Hamza, Levent Yalgın and all the Alice BBDO staff who kindly devoted their time, energy and talent to the production of this film.

EHDKD’S NEUE KAMPAGNE GEGEN DER GRAUSAMKEIT

Bitte bleiben Sie zu der Qual von Tausenden der Tieren, die versuchen auf den Strassen zu überleben, nicht gleichgütig. Bitte geben Sie Eure Unterstützung, diese Grausamkeit zu beenden.
Bitte helfen Sie diesen kurzen Film, der von EHDKD vorbereitet wurde, zu verteilen.
Unser spezieller Dank an Gülümser Kermen, Ceren Kul, Ozgur Hamza, Levent Yalgin und Alice BBDO Personal, die sich deren Zeit, Energie und Talent der Produktion dieses Filmes widmete.