Wednesday, April 30, 2008

PETA TÜRKİYE'DEKİ HAYVAN HAKLARI İHLALLERİNİ PROTESTO ETTİ
Dünyanın en büyük ve saygın hayvan koruma örgütlerinden biri olan PETA, Stuttgart’daki Türkiye Konsolosluğunun önünde, Türkiye’de köpeklere uygulanan şiddeti protesto etti.
Göstericilerin elindeki pankartta, “Türkiye, köpekleri öldürmekten vazgeç. Avrupa Birliği sizi izliyor” yazıyordu.

Hayvanların milliyeti yoktur. Global dünyada, hiçbir ulus, bizim köpeklerimize karşı davranışımıza kimse karışamaz diye kendisini savunamaz. Insan hakları gibi hayvan hakları da dünya kamuoyunun ilgi sahasının içindedir ve hayvanlarımıza yönelik kötü muamele konusunda bizi kınamaya hakları vardır.

Dünyadaki en ileri hayvan hakları yasalarından birini çıkarmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti, bu yasayı uygulayabildiğini, sokak hayvanı sorununa itlaf dışında medeni bir çözümü de başarabildiğini bütün dünyaya göstermek zorundadır. Ilkel uygulamalarla bizleri bütün dünyaya rezil etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ulusal onurumuzla oynayanlar Türkiye'yi kınayanlar değil, ilkel uygulamalarla buna neden olanlardır.

PETA MADE A DEMONSTRATION PROTESTING CRUELTY AGAINST ANIMALS IN TURKEY

One of the worlds most famous and prestigious animal rights organizations, PETA, has made a demonstration across the Turkish consulate in Stuttgart, protesting the cruelty against dogs in Turkey. In the banner they held, it was written, “EU is watching you. Turkey, stop killing dogs.”

Animals have no nationality. In this global world, no nation can defend itself saying that nobody can interfere with how it behaves to its animals. Animal rights as well as human rights are in the sphere of interest of humanity.

Turkish nation which has succeeded to pass one of the most progressive animal rights law, has to prove that she can also implement it by solving the stray dog problem in a civilized and humane way. Nobody has the right to disgrace us in front of the world with the current primitive and cruel practice.


Monday, April 28, 2008

BERRİN OLCAY'IN AÇIKLAMASI

http://www.beykozbarinak.com/2008/04/28/berrin-olcay-in-aciklamasi/


Ömrünü hayvan kurtarmaya adadığına, tanıyan herkesin şahit olduğu Berrin Hanımın anlattıkları, caminanın ve belediyelerin içende bulunduğu ibret verici komployu anlatmaktadır. Berrin Hanımın adını vermekten imtina ettiği derneğin ve başrol oyunucusunun adını biz açıklayalım: Dohayko ve Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık. O ve şürekası, yıllardır mücadeleyi bölme ve hedef saptırma misyonunu başarıyla yürütmüşlerdir. Hayvanların katledilmesine karşı mücedele eden dernekleri yurt dışına hayvan kaçırma iftirası ile ekarte etmeye, kamu oyunun dikkatin belediyelerin hayvan itlafından daha ilgi çekici olan “hayvan ticareti” masalına çekmeye çalışmışlar ve ne yazık ki başarmışlardır.

Böylece, hayvan koruma mücadelesinin bölünmesi ve zayıflatılmasından faydalanan belediyelere gün doğmuştur. Beykoz Belediyesi bunun en güncel örneğidir. Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül, basın bildirisi ve gazete demeçlerinde de açıkça söylediği gibi, Dohayko’nun ihbarını gerekçe olarak kullanarak, hayvan korumacıları barınaktan uzaklaştırmıştır.

Şimdi, Beykoz Barınağında her gün sayıları eksilen, kimbilir hangi ormana, hangi dağ başına atılarak telef edilen hayvanların, ve doğru dürüst beslenmeyen içerideki tutsak diğerlerinin vebali yalnız belediyenin değil, asılsız iftiralarla itlafa zemin hazırlayan sözde hayvan koruma derneklerinindir.

Dohayko’nun izlediği politikanın üç gerekçesi olabilir. Ya itlafcılar için çalışmak üzere görevlendirilmişlerdir, ya yürüttükleri politikanın nereye varacağını hesaplayamayacak kadar şuursuzdurlar, ya da gözlerini bürüyen kin nedeniyle ne yaptıklarını göremeyecek kadar şaşkındırlar.

Nedeni ne olursa olsun, adları, Türkiye’nin hayvan korumacılık tarihine bir utanç lekesi olarak geçmiştir bile.


BERRIN OLCAY’S DECLARATION

The declaration of Berrin Olcay whose dedication for animal welfare nobody can deny, clearly enlightens the pathetic conspiracy atmosphere consciously created by municipalities and some so called animal welfare organizations. Let us reveal the name of the organization and its general secretary refered to in her letter: Dohayko and Nesrin Citirik. She and her followers have successfully fulfilled the mission of separating and weakening the struggle for animal welfare. They have spent all their time to eliminate the societies’ struggle for animals and have unfortunately succeeded to distract public attention from animal cruelty done by municipalities to the ridiculous lie about “dog trade to laboratories in Europe.”

Municipalities took advantage of the segregated and weak state of the animal protecting societies. Beykoz municipality is a good example for this. As the mayor of Beykoz clearly states in his press release, he used the denunciations of Dohayko as a justification for closing the doors of the shelter to volunteers.

Now, Dohayko and other so called animal protection societies are responsible for the dogs missing every day from the Beykoz shelter by being dumped in far away forests and uninhabited areas to starve to death and for the others kept in the shelter without food and water.

There might be three reasons for Dohayko’s policies. Either they were given this mission by dog killers, or they were not conscious enough to see what these policies would eventually lead to or their limitless hatred has stupefied them as not to be aware of what they were doing. Whatever the reason is, their name has already been written in the history of Turkish animal welfare as traitors.

Wednesday, April 23, 2008

CORINNA SCHUMACHER İSTANBUL'DAKİ SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN DEVREDE

Yedi defa Formüla 1 dünya şampiyonasını elinde bulunduran Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, İstanbul'daki sahipsiz köpeklere yardım için çalışmaktadır. Bayan Schumacher, PETA Deutschland e.V. ad ve ünvanlı hayvanları koruma örgütüyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bayın Kadir Topbaş 'a yazdıkları mektupta, hayvanların zehirlenmesinin ivedilikle durdurulmasını ve bunun şiddetle önüne geçilmesini dilemektedir. Schumacher ' 2004 yılında yürürlüğe giren hayvan hakları yasasının göstermelik olarak kalmaması gerekir. Türkiye hayvan hakları yasasının gelişimi ve nihayet kabulünü şahsen takip etmiş olup, 2004 yılı Temmuz ayında sayın Başbakan Erdoğan'a bu konuda yüreken teşekkür etme mutluluğunu yaşamış bulunmaktayım. Türkiye hayvan hakları yasasının amacı hayvanların azap ve acılara maruz bırakılmamalarını garanti etmek olup, ben de bu konuda elimden geleni yapmak arzusundayım' demektedir.
Basın açıklamasının tüm metni, ekte bulunmaktadır.

Iletişim: Carola Schmitt, 0049-7156-1782824, 0049-162-257-8504

CORINNA SCHUMAHER WRITES TO MAYOR TOPBAS FOR STRAY ANIMALS OF ISTANBUL

The Formula 1 World Champion Michael Schumacher’s wife, Corinna Schumacher, is trying to help stray dogs of Istanbul. With the animal protection society Peta Germany they have written a letter to Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir Topbas. In the letter they ask for poisoning of animals to be immediately stopped and prevented. In her letter, Ms. Schumaaher says: “ The Animal Protection Law passed in 2004 should stay on paper but be implemented. I have personally watched closely the development of Turkish animal protection legislation and have had the pleasure of expressing my thanks to Prime Minister Erdogan for passing the law in July 2004. The Turkish animal protection law aims to guarantee that animals will not be subject to any cruelty and I wish to do all I can to help in this.” The full press release is below.

Contact: Carola Schmitt, 0049-7156-1782824, 0049-162-257-8504

Saturday, April 19, 2008

BEYKOZ'DA ÖLÜMÜN KOKUSU


Bugün Beykoz Barınağında ölümün ve alçaklığın kokusu vardı.

Berrin Olcay ve Yasemin Baban’ın yıllardır ihtimamla baktığı evlatlarının, mama torbalarına sarılarak, üst üste gömüldüğü çukurları bulduk. Aralarında, birgün önce barınağı ziyaret eden hayvanseverlerin gördüğü, yetkililerin tedavi edileceğine söz verdiği bacağı kırık yavru köpek de vardı. Belli ki yeni öldürülmüşlerdi. Daha cesetleri soğumamıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül ve yardımcısı Ihsan Öksüz’ün, 2000 köpeğin sorumluluğunu büyük bir özveriyle üstlenen iki fedakar insanı neden barınağa sokmadığı da böylece anlaşılmış oldu. Planlamış oldukları toplu katliam açığa çıktı.

Bugün, herkes icin katliamın ya da adaletin yanında yer almaya karar verme günüdür. Bugün yalan ve iftiraların nereye vardığının farkına varılması için son fırsattır.

Bu katliamı yapanlar ve kışkırtanlar adelet önünde hesap verinceye kadar, mücadelemiz devam edecektir.

Biz bu ülkede hukukun egemen olduğunu kanıtlayana kadar susmayacağız.

Ayrıntılı bilgi için: www.beykozbarinak.com

Lütfen, Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül’e ve Başkan Yardımcısı Ihsan Öksüz’e aşağıdaki telefon ve e-posta adreslerinden ulaşın. Toplu katliamı durdurmak için bir adım da siz atın. Ölüm emrini bekleyen binlerce köpeğin aynı toplu mezarlara atılmasına seyirci olmayın. Lütfen, insan olmanın onuru için harekete geçin.
Muharrem Ergül 0533 / 664 70 58 mergul@beykoz.bel.tr
Ihsan Öksüz 0532 / 406 37 57 i.sabrioksuz@beykoz.bel.tr
Beykoz Belediyesi Özel Kalem Md. 0216 / 331 36 56

STENCH OF DEATH AT BEYKOZ

Today there was the stench of death and brutality at Beykoz Shelter.

We found the graves of dogs that Berrin Olcay and Yasemin Baban had looked after with affection for years, wrapped in food bags, burried randomly one on top of the other. One of them was the puppy with the broken leg that animal lovers who visited the shelter the other day had seen. They were just killed. Their bodies were still warm.

Today it became clear why Beykoz mayor Muharrem Ergül and his deputy Ihsan Öksüz had forbidden the two women to enter the shelter. The mass murder they were planning is revealed.

Today is the day to decide to stand on the side of massacre or justice. This is the day of being aware where lies and slander lead to.

We will not stop fighting until those responsible for this massacre and those who provoke it testify in front of the court.

We will not keep silent until we prove that Turkey has a jurisprudential regime.
For detailed information: http://beykozkillers.wordpress.com

Please reach Beykoz Mayor Muharrem Ergül and his deputy Ihsan Öksüz from the e-mails below and unite to stop this mass murder. Don’t turn your back to thousands of animals waiting helplessly to be thrown to mass graves. Please do act for the honor of being human.
Muharrem Ergül +90 533 / 664 70 58
Ihsan Öksüz +90 532 / 406 37 57
Private Secretariat 0216 / 331 36 56

Monday, April 7, 2008

BEYKOZ BARINAĞINDA ACİL DURUM

Berrin Olcay ve Yasemin Baban, Beykoz Belediyesi Hayvan Barınağını, tümüyle kendi imkanlarını seferber ederek, izbe bir ölüm kampından, ilçedeki hayvanların kısırlaştırılıp aşılandığı bir rehabilitasyon merkezine dönüştürdüler. Halen orada yasamaya devam eden 2000 köpeğin bakımı, tedavisi ile bizzat ilgileniyorlar.

Belediyenin bu iki kadına gönüllü hizmetlerinden dolayı tesekkür etmesi gerekirken, geçtiğimiz Cumartesi günü barınağa Ayzer Büyüker, kendi ifadesiyle belediye adına denetime geldi. Ayzer Büyüker, daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan rehabilitasyonu ihalesini alan, ve kanuna aykırı uygulamaları nedeniyle sözleşmesi iptal edilen Anadolu Ilaç Gida Ltd Şti’nin ortaklarından Toper Büyüker’in oğlu. Sarıyer Kocataş Barınağındaki katliamın mimarlarından biri. http://ehdkd.blogspot.com/2006/12/stop-press.html Iki gün sonra, Beykoz Belediyesi barınakta görevli veteriner hekim ve beş işçinin işlerine son verilir. Barınaktaki 2000 köpeğe yemek verilemez, barınağın günlük temizliği yapılamaz. Pazartesi günü belediye, köpekleri doyurmak için gelen gönüllülerin barınaktan çıkarılması için zabıta gönderir.

Gönüllüler sayesinde düzgün çalışan ender barınaklardan biri olan Beykoz Barınağı üzerinde alçakca bir oyun sahnelenmektedir. Gönüllüler barınağa sokulmayacak, oradaki 2000 hayvanın kaderi daha önceki icraatı nedeniyle “Kısırlaştırma Adı Altında Katliam” başlığı ile gazetelere haber olmuş olan Anadolu Ilaç firmasına terkedilecek ve orası da diğer birçok belediye barınağı gibi ölüm kampına dönüştürülecektir.
Ayrıntılı bilgi için www.beykozbarinak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Buna izin vermeyin. Lütfen aşağıdaki telefon numaraları ve e-mail adreslerinden yetkililere ulaşın.

Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül: 0533 664 70 58, mergul@beykoz.bel.tr

Temizlik Işlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ihsan Öksüz : 0532 406 37 57, i.sabrioksuz@beykoz.bel.tr


EMERGENCY AT BEYKOZ SHELTER

Berrin Olcay and Yasemin Baban, turned the Beykoz Municipality Animal Shelter from a filthy death camp to a rehabilitation center where the stray animals of the region are neutered and vaccinated. They did this without the help of anybody, completely by utilizing their private resources. They have been taking care of the feeding and medical treatment of 2000 dogs that inhabit the shelter.

Normally it would be expected for the mayor to thank these woman for voluntarily taking over the duty of the municipality according to the Animal Welfare Law 5199. However, an unexpected visitor, Ayzer Büyüker was at the shelter last Saturday for inspection on behalf of the municipality as he put it. He is the son of Toper Büyüker, the partner of Anadolu Ilaç which is the firm whose contract with the Istanbul Municipality was cancelled as a result of a court case because of their illegal executions. Anadolu Ilaç is the firm which was on newspapers with the title “ Massacre in the name of Neutering”. http://ehdkd.blogspot.com/2006/12/stop-press.html Two days later, the Beykoz municipality dismissed five workers and the veterinary from their job at the shelter. The next day all the 2000 animals at the shelter were given no food or water and no cleaning was done. On Monday volunteers who come to feed the animals were not allowed to enter the shelter.

A vicious play is put on stage at Beykoz shelter, one of the few shelters which function well thanks to the devoted efforts of the two women. The plot is to turn the shelter into a death camp by preventing the volunteers to enter the shelter and giving the duty to Anadolu Ilaç.
For detailed information you can visit www.beykozbarinak.com

Please don’t let this happen. Reach those who are responsible through the telephones and e-mails below:

Mayor Muharrem Ergül 0533 664 70 58, mergul@beykoz.bel.tr


Deputy mayor in charge of cleaning: Ihsan Öksüz : 0532 406 37 57, i.sabrioksuz@beykoz.bel.tr