Monday, May 18, 2009

EINTRACT FRANKFURT YILDIZLARINDAN TÜRKİYE'DEKİ KÖPEKLER İÇİN EYLEMEintracht Frankfurt’tun yıldızlarından Pröll, Fink ve Ochs, „Hayvanlar için Fair Play!“ talep ediyor


Futbolcular, PETA’nın Türkiye’deki sahipsiz hayvanlar için verdiği mücadeleyi, Frankfurt’ta düzenlenen bir eylemle desteklediler.

Gerlingen –Eintracht Frankfurt futbol takımının profesyonel futbolculardan Markus Pröll, Michael Fink ve Patrick Ochs, Türkiye’deki sahipsiz hayvanların karşı karşıya kaldığı acımasız muameleler ve korkunç yaşam şartlarına dikkat çekmek amacıyla, 18 Mayıs Pazartesi günü Frankfurt kentinde, Römerberg’de üzerinde „Türkiye’deki Sahipsiz Hayvanlara karşı da Fair Play!“ yazılı kale direklerinin önünde yer aldılar. Eintracht Frankfurt takımının yıldızları bu eylemi takiben hayranlarına imza dağıttı ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğine gönderilmek üzere hazırlanmış olan protesto kartlarını futbolseverlere ve çevredeki insanlara verdiler.

Profesyonel futbolcular bu girişimle, Türkiye’deki sahipsiz hayvanlar için bir işaret vermek ve sorumlu mercileri hayvan hakları konusunda harekete geçirmek için uyarmak istediklerini açıkladılar. Bu protesto eylemi, uzun süredir güney ülkelerindeki sahipsiz hayvanlar için özel ve yoğun olarak girişimde bulunan Eintracht Frankfurt takımı yıldızları için bir „görev niteliği“ taşımaktadır. Türkiye’deki sahipsiz hayvanların içinde bulundukları korkunç durum, futbolcuların PETA Deutschland e.V.’yla birlikte çalışmaları çağrısına derhal olumlu yanıt vermelerine neden olmuştur.

PETA yetkilisi Magdalena Scherk, „Türkiye’nin mevcut Hayvan Hakları Yasasını uygulaması ve hayvanları sistemli ve yaygın şekilde kısırlaştırmasından daha fazla birşey talep etmiyoruz“. „Bu metod, sahipsiz hayvan sayısını azaltmada kalıcı ve başarılı olabilecek yegane insani metottur’ dedi ve şöyle devam etti:

„Türkiye’de her yıl binlerce sahipsiz hayvan, özellikle de köpekler, insanların uyguladıkları şiddet ve eziyete kurban olmaktadır. Bunlar zehirlenmekte, silahlarla vurularak öldürülmekte, -açlıktan ölüme mahkumiyet anlamına gelen- yiyecek bulmalarının imkansız olduğu çorak ve ıssız yerlere atılmakta, adeta müebbet hapis cezasına uğratılarak korkunç şartların hüküm sürdüğü barınaklara hapsedilmekte, çöp gibi atılmakta ve bu olaylar da tamamiyle unutulmaktadır. Ve bütün bunlar da 2004 yılından beri Türkiye’de bir Hayvan Hakları Yasasının mevcudiyetine rağmen gerçekleşmektedir.“

Profesyonel futbolcular bu eylemlerle yetinmeyip, PETA’nın çocuklar için PETAkids adlı kampanyasına, imzalı futbolcu resimleri çekilişiyle de katkıda bulunmak suretiyle, hayvan hakları ve hayvan koruma konularına kesin destek vermiş olacaklardır.Çekiliş ve diğer bilgiler ve futbolcularla yapılan röportajlar için internet adresi:
http://www.petakids.de/.


PETA Deutschland e.V. , PETA USA’nın kardeş kuruluşu olup, iki milyondan fazla destekçisiyle, dünyanın en büyük hayvan hakları kuruluşudur. Kuruluşun amacı, hayvanların eziyete maruz bırakılmalarını ortaya çıkarmak, kamuyu bilgilendirmek ve her bir hayvanın daha iyi yaşam şartlarına kavuşmasını sağlamaktır.


Eintracht Frankfurt stars, Pröll, Fink ve Ochs demand „Fair Play“ for animals

The football stars supported the struggle of PETA for Turkish animals in an event held in Frankfurt.

The footballers stood in front of a goal post with “Fair Play for Animals in Turkey” written on top to protested the cruelty towards homeless animals in Turkey. Pröll, Fink and Ochs signed their photographs for their fans and distributed postcards prepared by PETA to be sent to the Turkish embassy in Berlin. They announced that with this demonstration their aim is to speak up for the homeless animals in Turkey and to warn the Turkish authorities to take action for animal rights. The appalling situation of animals in Turkey is the reason for the footballers to immediately accept the call for support from PETA Germany.

Magdalena Sherk from PETA said, “We want nothing more than the implementation of the Animal Protection Law of Turkey and animals to be extensively and systematically neutered. This is the only humane method to reduce the stray animal population. “

She continued, “In Turkey, every year, thousands of stray animals especially dogs are subject to cruelty and brutality by human beings. They are poisoned, shot, killed from starvation as a result of being dumped in far away places where they can not find any food, locked life long in prison in shelters that are no different from death camps, dumped like garbage and all these are isoon forgotten. And all these take place in spite of the fact that Turkey has an animal protection law since 2004.

The professional footballers will continue to stand up for the miserable animals of Turkey as they will support PETA’s campaign for kids by giving their signed photos. Further information about this campaign can be found in http://www.petakids.de/

PETA Germany is a sister organization of PETA USA which is the biggest animal protection organization with members exceeding 2 million. The aim of the organization is to reveal the cases of cruelty towards animals, create public awareness and to make every animal live in better conditions.

No comments: