Monday, February 18, 2013

Yunus parkında işkence-Torture in Dophinarium
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’in söz verdiği halde kapatmadığı Aqua Club Dolphin Park’in ruhsatinin iptal edilmesi için bir imza ver.
Yunus ILYA ve deniz aslanına yapılan korkunç eziyet artık bitsin.

Sayın Kadir Topbaş,

Istanbul Bahçeşehir’de, Aqua Club Dolphin Park’daki tutsak yunus ILYA ve deniz aslani korkunç bir eziyet altında yaşam savaşı vermektedir.

Yunus ILYA, insan ve hayvan sağlığı için son derece zararlı asitli klor çözeltisi dolu bidonların hemen yanındaki küçük camlı havuzda tutulmaktadır. ILYA hapsedildiği bulanık su dolu havuzcukta, hayata küsmüş, yarı baygın bir biçimde öylece durmaktadır. Cam havuzun üzerindeki çatlaklardan  suyun sızması, bir plastik yama ile önlenmeye çalışılmıştır. Havuzun patlaması ve ILYA’nın cam kırıkları üzerinde susuz kalarak acı içinde ölmesi an meselesidir. Sadece gösteri saatlerinde orada bulunan personel, havuzdaki çatlakların yaratabileceği tehlike konusunda son derece umursamaz bir tavır içindedir. 

Yunuslar sosyal hayvanlardır ve aileleriyle birlikte yaşarlar. Vahşi ve özgür yaşamlarında günde ortalama 65-85 km yüzerler. Ilya’nin küçücük bir havuzda, tek başına hapsedilmiş olması korkunç bir zulümdür. Aynı şekilde, deniz aslanı da dar bir kafeste yapayalnızdır ve sadece gösteri sırasında dışarıya çıkarılmaktadır. Bu hayvanlara insanları eğlendirmek için “eğitilirken” de dayak dahil çeşitli işkenceler yapılmaktadır.

Hayvanlar insanların eğlencesi değildir. Her hayvanın türüne özgü koşullarda yaşama hakkı vardır.

Sayın Kadir Topbas,
Verdiğiniz sözü tutmanızı, Yunus ILYA ve deniz aslanına, Aqua Club Dophin Park’da yapılan akıl almaz işkenceye son verilmesi  için bu  bu tesisin  ruhsatını iptal etmenizi rica ediyorum. 

Saygılarımla,Lutfen asagidaki linkteki imza kampanyasına katilin: 


http://www.change.org/tr/kampanyalar/istanbul-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediye-ba%C5%9Fkan%C4%B1-kadir-topba%C5%9F-aqua-dolphin-yunus-park%C4%B1n%C4%B1n-ruhsat%C4%B1-iptal-edilmelidir


Please sign the petition for the licence given to Aqua Club Dophin Park to be canceled by Istanbul Mayor Mr Kadir Topbas who has promised to do so long ago and didn’t.
Please  help rescue Dophin ILYA and the sea lion who are under severe torture at the Aqua Club Dophin Park

Dear Mr. Topbaş,

The captive dolphin ILYA and sea lion are in dire straits and subject to a terrible torture at Aqua Club Dolphin Park in Istanbul.

Dolphin ILYA is kept in a small glass tank near barrels full of acidic chlorine solution which is very poisonous for human and animal health.  ILYA stays in the polluted water of the tank, half fainted and motionless having lost all life instincts. There are many cracks on the glass of the tank and the leakage of water is blocked by a temporary plastic patch.  The tank is about to explode any moment. When this happens ILYA will suffocate painfully on broken pieces of glass. The staff which is only there during show time is completely indifferent about this risk.
Dolphins are social animals that live with their families. They swim about 65-85 km every day in their wild and free life. It is a great torture to keep ILYA in such a small tank all alone. Likewise, the sea lion is also alone in a small cage. He is only allowed out during show. These animals are also subject to all kinds of torture including beating while they are “trained” to entertain people.

Animals are not for entertaining humans. They have the right to live a life appropriate for their species.

Dear Mr. Topbas,

Please do as you promised and cancel the license given to Aqua Club Dolphin Park immediately to end the torture the dolphin ILYA and sea lion are subject to.

Kind regards,


 Please sign the petition in the link below:

 http://www.change.org/tr/kampanyalar/istanbul-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediye-ba%C5%9Fkan%C4%B1-kadir-topba%C5%9F-aqua-dolphin-yunus-park%C4%B1n%C4%B1n-ruhsat%C4%B1-iptal-edilmelidir  

No comments: