Sunday, October 7, 2007

Turkiye Sokak Hayvanları Hollanda Basınında- Turkish Strays in Dutch Newspaper


Hollanda’daki Actiezwerfhonden Derneğinin Başkanı Linda Taal WereldRegio Gazetesinde yayınlanan reportajında Türkiye’deki sokak köpeklerinin son derece kötü koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğinden söz ediyor. Taal’ın Türkiye’deki hayvanlarla tanışması yıllar önce buradaki bir barınaktan köpek sahiplenmesiyle başladı. O günden sonra Türkiye’deki hayvanlar için mücadele eden gönüllülere destek vermeye karar verdi. Türkiye’deki yerel yönetimlerin uyguladığı, sokak hayvanlarını zehirleme, silahla vurma ya da diri diri gömme gibi zalim yöntemlere şahit oldu. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra yerine bırakılmasını söyleyen yasanın sistematik olarak çiğnendiğini söyleyen Taal’a göre, bu anlayış ancak eğitim çalışmaları ile değişebilir. Bu amaçla Actiezwerfonden “Şehrin Hayaletleri” adlı filmin yapımı için sponsorluk yapdı. Film Kiev’deki “Steps” film festivalinde gösterildi.

Linda Taal, the director of the Dutch animal welfare organization ActieZwerfonden, talks about Turkish stray dogs struggling to live in terrible conditions. Taal learned about the appalling situation in Turkey after she adopted a Turkish stray dog through a Dutch organization. From then on she decided to give support to Turkish animal protection volunteers. She has witnessed the practices of Turkish municipalities such as poisoning, shooting and burring dogs alive. Taal says that the animal protection law which says that stray animals should be neutered, vaccinated and released is systematically violated. She thinks that this mentality can only be changed by education and Actiezwerfonden has sponsored the production of the film “Ghosts of the City” for this purpose. The film has been shown at “Steps” film festival in Kiev this year.

No comments: