Friday, May 21, 2010

BEYKOZ'DA YENİ DÖNEM-NEW ERA IN BEYKOZ


Beykoz Belediyesinde işbaşına gelen yeni yönetimle birlikte, Beykoz bölgesinde hayvan refahı açısından kaydadeğer adımlar atıldı. Eski yönetimin hayvan koruma dernekleriyle işbirliğine karşı tavrı ve barınaktaki 2000 köpeği ormanlara atarak telef etmesinin ardından, belediye başkanlığına seçilen Yücel Çelikbilek, kendi ifadesiyle, “Allah’ın bize emaneti olan bu canlılara karşı her insanın sorumlu olduğunu” idrakinde inançlı ve ahlaklı bir kişi olarak birçok olumlu adımın atılmasını sağladı. Bugün, Beykoz’da, daha önce ormanlara atılmış olan hayvanlar, belediye ve gönüllülerin ortaklaşa çalışmalarıyla doyuruluyor; ormanlık alana belediye- PETA Almanya işbirliği ile kulubeler konuluyor, belediye Haytap işbirliği ile sahiplendirme ve bilinçlendirme kampanyaları yapılıyor, Beykoz’daki tüm ilköğretim okullarını kapsayacak bir eğitim programı başlatılıyor.
13 Mayıs günü, eğitim kampanyasının ilk durağı olarak Beykoz’daki Şehit Er Ersin Güner İlköğretim Okulundaydık. SHKD’den Murat Bekhan toplam 600 öğrenciye, dört ayrı grup halinde art arda eğitim sunumu yaptı. Yine birlikte eğlendik, birlikte öğrendik. Çocuklardan bazıları, Beykoz gönüllülerine katılmak istediklerini söylediler. Bütün çocuklar, dağıttığımız kitapları sevinçle aldılar. Yine, tüm eğitim seminerlerinden sonra olduğu gibi, oradan da umutlu ayrıldık. Türkiye’nin gelecek nesillerinin sokak hayvanı olgusuna yaklaşımının daha vicdanlı ve insani olacağına umudumuz arttı.
Bu seminerlerde dağıttığımız kitapların basımını finanse ederek bize destek veren, Robert Smith, Petra Poorter, Jeanne Marchig ve Linda Taal’a tesekkür ederiz.

NEW ERA IN BEYKOZ


There has been a considerable change in animal welfare after the new management came to power at Beykoz Municipality. As a result of the former management’s negative attitude towards cooperation with animal protection organizations, 2000 dogs in the shelter had been dumped in the forest to die of hunger and thirst. After Yucel Çelikbilek was elected as the new mayor things have changed radically in Beykoz. Mr. Celikbilek being a true believer seeing animals as “ weaker beings entrusted by God to the responsibility of humans ” started many positive projects for the welfare of animals. Now animals dumped in forests by the former management are being fed and taken care of as a result of cooperative efforts of the municipality and animal protector volunteers. There has been dog huts put in the forest by PETA-Germany and the municipality itself. Rehoming and PR campaigns are organized in cooperation with Haytap. An education campaign to reach all primary schools in the region is planned by the municipality.
On 13 May, we were at Şehit Er Ersin Güner Ilköğretim Okulu as the first stop of our education campaign in Beykoz. Murat Bekhan from SHKD gave our education seminer to a total of 600 students in four consecutive groups. The students had fun and learned a lot together. Some of the students expressed their wish to join the volunteers in Beykoz. They all received the education booklets with joy. As after all our seminars, we are more hopeful now that the future generations’ approach towards the stray animal issue will be more humane and conscientious.
We thank Robert Smith, Petra Poorter, Jeanne Marchig and Linda Taal who support us for continuing these education seminars by sponsoring the printing of the booklets.

No comments: