Sunday, June 13, 2010

Bitlis'deydik- We were at Bitlis
SHKD-EHD EĞİTİM SEMİNERİ BİTLİS'DE

Geçen hafta, Bir Damla Hayat Dernegi’nin davetlisi olarak Bitlis’deydik. SHKD’den Murat Bekhan, iki gün boyunca, farklı yaş gruplarından 2000 öğrenciye, eğitim semineri verdi. Seminer sonunda her çocuğa SHKD-EHD eğitim kitapcığı verildi. Murat’a göre Bitlis’deki öğrencilerle kurduğu iletişim hayatının en muhteşem deneyimlerinden biriydi.

Murat Bekhan’ın söyleriyle sunumun bir özeti şöyle:” Ben sunumlarda sorunun tesbitini öğrenciler ile birlikte yapıyor, daha sonra onların çözüm önerisi getirmelerini istiyorum. Bitlis’de öğrencilerin sadece %1’i öldürmenin bir çözüm olabileceğini söyledi. Ancak bu fikirde olanlar diğerlerinden ciddi tepki aldılar. Beni en çok etkileyen, Aysun adlı bir kız çocuğunun, ‘köpekleri savunuyorsun ama kuduz tehlikesini unutuyorsun’ itirazına verdigi cevaptı. Aysun, ‘Bir köpeğin bu çağda kuduz olması da bizim hatamızdır. Önlem alınabildiği halde önlem alınmamıs olması cehaletin göstergesidir. Soruna öldürme dışında uygar bir çözüm bulmalıyız,’ dedi. Yıllardır Istanbul’da birçok okulda ayni semineri verdim, boyle bilinçli bir argumanı ilk defa duyuyordum. Aysun’un şahsında, Bitlis’li çocuklara hayranlık ve saygı duydum.

Bİtlis’deki çocukları tanıdıktan sonra sokak hayvanı sorununun yakın gelecekte insanı yöntemlerle çözüleceğine olan inancımız arttı. Bir Damla Yaşam Derneğinin, Bitlis gibi, nüfusunun %80’i Şafi mezhebine mensup olan, yani köpeğe dokunmanın tabu sayıldığı bir ilde , sokak hayvanı nüfusunun insani yöntemlerle kontrol edilmesi konusunda yarattığı büyük değişim ve farkındalık umut vericiydi.

Bu eğitim projesini başlatan, SHKD başkanı Robert Smith'e, projelerin sponsorları Jeanne Marchig, Petra Poorter, Linda Taal'a ve bu yaygın örgütlenmeyi gerçekleştirerek bizim Bitlis'e ulaşmamızı sağlayan Haytap yönetimine teşekkür ederiz.


EDUCATION SEMINAR IN BITLIS

Last week, we were invited by “A Drop of Life Organization” which is a member of Haytap- to Bitlis- a city on the far East of Turkey- to give education seminar. Murat Bekhan from SHKD made a presentation to a total of 2000 students in two days. At the end of each session each student was given a SHKD-EHD education booklet. For Murat, this experience in Bitlis was one of the most inspiring ones of his life.

In Murat’s own words, the summary of the sessions is, “In my seminars, I don’t dictate anything to the students but by asking questions help them bring forward their own proposals for the solution of the problem. Only 1 % of the students in Bitlis suggested that killing is a solution. The rest opposed this view very strongly. One student insisted, saying ‘You forget the risk of rabies when you defend dogs.’I will never forget Aysun’s sound argument to answer this. She stood up and said, ‘It is humans fault if a dog has rabies. It means that necessary measures was not taken to prevent this. We should find a more civilized solution to the problem than killing animals.’ I had given the same seminar in many schools in Istanbul and surrounding cities, I had never heard of such a sound and conscious argument declared by a student. I respected and admired all the children of Bitlis that Aysun represented. “

After getting to know the children of Bitlis, we have gained confidence that the stray dog problem will be solved in a humane way in a foreseeable future. It is especially impressive and promising to observe the awareness about neuter and release that “One Drop of Life Organization “ has raised in Bitlis where 80 % of the population is a member of the Safi sect of Islam according to which touching a dog is a taboo.


We express our gratitude to the director of SHKD Robert Smith who has initiated this project, and to Jeanne Marchig, Petra Poorter and Linda Tall who have sponsored it and Haytap directors who have successfully organising all over Turkey and made it possible for us to reach Bitlis.

No comments: