Thursday, April 28, 2011

Istek Okullarında Eğitim- Education at Istek Schools
Istek Vakfı ile Ortak Projemiz Devam Ediyor

Istek Vakfı ile ortak projemiz kapsamında Uluğbey ve Belde Okullarında eğitim verdik. Böylece sekiz vakıf okulundan yedisini ziyaret etmiş olduk. Uluğbey ve Belde Okullarındaki eğitim de çok başarılı geçti, öğrenciler sunuma aktif olarak katıldılar. Bütün öğrencilere, SHKD barınağındaki köpekler için getirdikleri kuru mama, süt, makarna ve ilaçlar için teşekkür ederiz.

Mutual Education Project with Istek Foundation Continues

We were at Uluğbey and Belde Schools as a part of our mutual education project with the Istek Foundation. Hence, we have visited seven of the eight schools of the foundation. The presentation was successful , students participated actively. We thank all the students for their donations of dry food, milk, pasta and medicines for dogs at SHKD shelter.

No comments: