Monday, April 18, 2011

Edincik'de Kisirlastirma Seferberliği- Neutering Campaign in EdincikSHKD-Actiezwefhonden-Haytap İşbirliği: SHKD Kisirlastirma Ekibi Edincik’de

Vet Murat Bekhan, Vet Necdet Uğur ve Vet Teknikeri Ömer Atış’tan oluşan SHKD ekibi bu sefer Edincik’deydi. Haytap temsilcisi Nuray Boyalar kisirlastirma için belediyenin yer ayırması ve köpeklerin toplanması için organizasyonu yaptı. 14 tanesi erkek gerisi dişi toplam 143 köpek kısırlaştırıldı. Edincik’deki durum bu güne kadar gidilen diğer yerlere kıyasla çok daha vahim, köpek sayısı çok fazlaydı. Bunun nedeni çevredeki mezbaha artıkları. Yazlik bir belde olan Edincik’te çoğu kışın kapalı olan evlerin bahçeleri yavru köpeklerle dolu. Bir sorun da insanların sokaktaki köpekleri besledikleri halde ne aşı ne de kısırlaştırma gibi sorumlulukları yerine getirmemeleri. Birçok kişiyi sokakta baktıkları köpeklerin kısırlaştırılması için ikna etmek çok zor oldu. Haytap temsilcisi Nuray Boyalar’ın kahvehanede yaptığı ikna konuşmasından sonra 15-20 kişi daha baktıkları köpeklerin kısırlaştırılmasına razı oldu.

Edincik’deki kısırlaştırma seferberliğinin tüm masraflarını finanse eden Acitezwefhonden derneğine, Cumartesi dahil üç tam gün çalışan SHKD ekibine ve yardımları için Nuray Boyalar’a teşekkür ederiz.

Cooperative Mission of SHKD-Actiezwefhonden and Haytap for Turkish dogs: SHKD neutering team in Edincik

SHKD team of veterinaries, Murat Bekhan, Necdet Uğur and technician Ömer Atış were in Edincik last week. Haytap representative Nuray Boyalar organised the local municipality to collect dogs and prepare a place for operations. A total of 143 dogs of which 14 are male were neutered. Situation in Edincik was worse than all the other cities visited up till now. Streets are crowded with roaming dogs, mostly puppies. The main reason for this is the wastes from slaughter houses in the area. Another problem is that semi owners who feed dogs don’t carry any responsibility such as having them vaccinated or neutered. It was difficult to persuade people to give their dogs for neutering. Nuray Boyalar from Haytap had to go to the coffee house to talk to people about the necessity of neutering as a result of which 15-20 more dogs were brought to be neutered.

We are grateful to Actiezwefhonden for financing all the expenditures of this mission and we thank the SHKD crew who worked full time for three days including Saturday and Nuray Boyalar for her help.

No comments: