Saturday, January 27, 2007

Incompetence

As we pointed out to Mr. Verheugen during our meeting last week, the experience of Osmangazi, in Bursa, is not the norm, but a very remarkable exception.

Municipal shelters are normally run by poorly trained and unmotivated workers, prone to animal abuse and situations like the one we witnessed recently in Kusadasi, where the shelter workers went on holiday and "forgot" to provide water and food for the hundreds of dogs under their care.

The result? the starving and dehydrated animals started attacking and eating each other.

Excuses? Many. Everybody has a excuse... lack of funds, issue low priority in the political agenda, exhacerbated nationalistic tendencies, etc... We are particular dismayed at the usual shrugging of the shoulders followed by: "This is Turkey!... some things will never change".

Whatever it is, events like Kusadasi are, in the end, responsibility the local Mayors that must force abject Municipal officials to fully comply with the law. People like Arif Eker, the Head of the Istanbul Veterinary Department, more worried about keeping their cosy jobs than about solving the stray dog problem, must understand they singlehandedly working towards damaging the image of this wonderful country.

This is Turkey... some things MUST change.Gecen hafta, Sayın Verheugen ile yapmış olduğumuz görüşmede, Osmangazi, Bursa
tecrübesinin, genel standardlar olmadığını, ancak bariz bir istisna oldugunu ifade etmiştik.

Normal sartlarda, Belediye barınakları eğitim düzeyleri düşük ve motivasyonlari olmayan ve hayvanlara kötü davranmaya temayülü olan işciler tarafından idare edilmektedir ve yakın tarihte Kuşadası barınağında şahit olunan durumda olduğu gibi, barınak çalışanları tatilde olduklarından, kendi gözetimleri altında olan yüzlerce köpeğe su ve yemek vermeyi “unutmuşlardır”.

Sonuç? Aç ve susuz kalan hayvanlar birbirlerine saldırmaya ve birbirlerini yemeye
başlamışlardır.

Mazeretler? Bir çok. Herkesin bir mazereti var….yetersiz fonlar,politik gündemdeki konular arasında önceliğinin çok aşağıda olması, milliyetçi eğilimler vs…Özellikle bizi ürküten genellikle bir omuz silkme ve arkasından gelen şu cümledir: ”Burası Türkiye!...bazı şeyler hiçbir zaman değişmez”.

Her ne ise, Kuşadası’nda olanlar olaylar gibileri, yerel belediye başkanlarının sorumluluğundadır ve konuyu hiçe sayan belediye görevlilerini kanunu uygulamaya zorlamalıdırlar. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Arif Eker gibiler kendi rahat görevlerini kaybetmemeyi, sokak köpeği sorununu çözmenin önünde tutmaktadırlar ve anlamaları lazımdır ki, tek başlarına bu harika ülkenin imajına zarar vermektedirler.

Burası Türkiye… bazı şeyler değişmek ZORUNDA.

No comments: