Tuesday, May 15, 2007

KISIRLAŞTIR AŞILAT ORMANA AT

Istanbul'daki hemen hemen bütün belediyeler, özellikle Küçükçekmece, Beylikdüzü, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Gaziosmanpaşa Belediyeleri, sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra şehrin dışındaki ormanlık alanlara, yoğun olarak da Göktürk, Princci, Imrahor, Taşoluk, Sazlıbosna, Boğazköy, Arnavutköy, Bolluca ve Habibler'e atıyorlar. Hayvanlar ya birbirlerini parçalayarak ya da açlıktan ölüyorlar. Hayvanseverler ve bazı hayvan dernekleri, örneğin SHKD, bu bölgelere atılan hayvanlara yemek taşımaya, sakat, uyuz ve yaralı olanları kurtarmaya çalışıyorlar. Istanbul çevresinde büyük bir katliam yaşanıyor.

Lütfen, onların çığlıklarını duyun, duyurun ve bu katliama duyarsız kalmayın.
Lutfen sokağınızdaki hayvanı alması için belediyeleri aradığınız zaman o hayvanın akıbetinin ne olacağını düşünün.

Asağıda seyredeceğiniz videolar, SHKD'nin ormana atılan köpeklere yemek götürme ve uyuz ve hasta olanları kurtarma çalışmaları sırasında çekilmiştir.


NEUTER VACCINATE AND DUMP TO FORESTS

Nearly all local municipalities dump dogs to forests after neutering them. Dogs die there either by tearing each other apart or from hunger. Animal protectors and some animal organizations like SHKD are trying to bring food to these dogs and try to rescue those that are wounded, weak or have mange. There is a terrible massacre going on around the cities.

Please, hear the cries coming from nearby forests and don’t be indifferent to this crime.
Please, think about what will happen to the animal when you call a municipality to take it away.

The films you are going to watch below were shot during the feeding and rescue operations of SHKD.

No comments: