Monday, March 29, 2010

Margaret Moth- We have lost a dear friend and a big animal lover- Değerli bir dost ve büyük bir hayvanseveri kaybettik



Margaret Moth CNN savaş muhabiriydi. Irak ve Bosna savaşlarında ateş hattında kameraman olarak görev yapmıştı. Sarayevo’da görev başında sniper ateşi sonucunda yaralanmış, yüzü tümüyle parçalanmıştı. İyileşir iyileşmez, yine ateş hattına döndü. Korkusuz bir kadındı.

Beş yıl önce bir gün o zamanlar gönüllü olarak çalıştığımız Sarıyer Barınağını ziyarete geldi. Sokak hayvanlarının çektiği acılar için ağlarken gördük onu. Savaşı yaşamış bir kadının hayvanlar için gözyaşı dökmesine çok şaşırmıştık. “Birçok acıya şahit oldum ama hayvanlar o kadar çaresiz ve masum ki, onların çektiklerine dayanamıyorum”, dedi. Yeniköy’de yaşamayı seçmişti. Sokağındaki yirmi küsur kediye bakıyordu. Zaman zaman derneğimize bağış yaparak bize destek oldu.

Onu tanımış olmak bizim için onurdu. Büyük bir hayvan sever ve iyi bir dostu kaybettiğimiz için tarifsiz üzüntü içindeyiz.

Ruhu şad olsun.

Margaret Moth A Great Animal Lover

Margaret Moth was a war correspondent for CNN. She worked as a camerawoman at the fire front at Iraqian and Bosnian wars. She was wounded in Sarajevo severely, her face and chin destroyed completely by a sniper fire. After a series of reconstructive surgical operations, she was back at the fire front. She was a fearless woman.

About five years ago, she visited the Sariyer animal shelter where we were working voluntarily. We saw her crying for the agony of stray animal. We were surprised to see a woman who came from the very core of human misery to shed tears for suffering animals. She said, “ I have witnessed human suffering but I can not tolerate the agony of animals because they are so innocent and helpless.” She had chosen to live in Yenikoy where she looked after about twenty cats in her street. She supported our organization from time to time.

We feel very honored to have known her and very sad to have lost a great animal lover and a true friend.

May she rest in peace.

No comments: