Tuesday, November 14, 2006

Seeking Justice for the Stray Dogs of Turkey / TÜRKİYE’DEKİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN ADALET ARAYIŞI


After months of useless talks and conversations EHDKD and SHYKD have decided to take the Istanbul Municipality to the Administrative Court for mismanagement of a publicly funded project and for the continuous killing of hundreds of sterilized dogs.

The situation is appalling and tired of it we are going to be exhausting all legal options and fight this one till the end.

We will be using this blog as a platform of communicating news on the court case and related issues to the general public.

In the picture, Arif Irfan Eker, the Head of the Veterinary Department of the Istanbul Municipality. He is the person directly responsible for turning Neuter and Return into the embarrassment it is today.

Please click in the following link to get a feel for the kind of people we are fighting against...

COVER UP


Sonuç vermeyen birçok toplantıyla aylar geçtikten sonra, EHDKD ve SHYKD (Sokak Hayvanlarını Yaşatma ve Koruma Derneği) Istanbul Büyükşehir Belediyesini Hayvan Hakları Yasasını ihlal ettiği ve yüzlerce kısırlaştırılmış köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla idare mahkemesine vermeye karar verdi. Vahim olduğunu düşündüğümüz bu durumla, tüm yasal yolları tüketene kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bu “blog” kamu oyunu, mahkemenin seyri ve ilgili konularda aydınlatmak için kullanılacaktır.

Resimde gördüğünüz kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Mezbahalar Müdürü Sayın Arif Irfan Eker’dir. Kendisi kısırlaştırıp aşılama projesinden ve dolayısıyla bugünkü uygulamadan sorumludur. Lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


COVER UP3 comments:

ActieZwerfhonden said...

Dear all,

I wish you all possible succes from the bottom of my hart.
Be sure ActieZwerfhonden will support you in any possible way.

This is a giant step towards solving the straydogproblem and changing the attitude of Turkish authorities towards animals in general.

Keep up the spirit
Love
Linda Taal
Stichting ActieZwerfhonden

Hakkı Kuran OKAY said...

Bütün hukuk sistemlerinde dava açabilme hakkı dava ehliyetine sahip olmayı gerektirir. İdari davaların açılmasında da taraf olma ehliyeti aranır. İdarenin eyleminden direkt olarak etkilenen gerçek kişilerin dava açma ehliyeti bulunmaktadır. Yasa ile kurulmuş TOBB, TMMOB, TTB gibi sivil toplum örgütlerinin de iştigal sahalarında dava ehliyeti olduğu kabul edilmiştir. Ancak yasayla kurulu olmayan dernekler gibi tüzel kişilerin, idarenin eylem veya işlemlerinden direkt olarak zarar görmemelerine rağmen dava açma ehliyetine sahip olup olmadığı bilinmemektedir. Hukuk sistemimiz dava açma açısından gerçek kişi, tüzel kişi ayrımı yapmamaktadır. İdare aleyhine dava açılabilmesi için, kişinin idarenin eylemi veya işleminden etkilenmesi aranır. Sokak hayvanlarına yönelik idarenin eylem ve işlemlerine karşı, bu konuyu tüzüğüne alan derneklerin de dava açma hakkı olması gerekir. Ancak bu gibi tüzel kişilerin dava açma ehliyeti olup olmadığına yine hukuk sistemi karar verecektir. Bu nedenle açılmış olan bu dava hukuk sisteminde ilk olması nedeniyle, bu tartışmayı başalatıcı niteliktedir. Davanın kazanılması bir yana, davanın mahkeme tarafından kabulü bile sivil toplumun idareyi denetleyebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu girişiminizi, sonucu ne olursa olsun desteklediğimi bilmenizi isterim. Taraf olma ehliyetiniz olmaması nedeniyle davanız reddedilse bile, ileride tekrar bu gibi durumlarda mahkeme yoluyla idareyi denetleme gayretlerinizi devam ettirmeniz gerekir. Avukat Hakkı Kuran Okay

ActieZwerfhonden said...

Düşünceler:

ActieZwerfhonden:

Sevgili Arkadaşlar,

Hepinize tüm kalbimle başarılar diliyorum.

Sokak hayvanı sorununun çözümü ve Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin soruna yaklaşımını değiştirmeye yönelik önemli bir adım attığınıza inanıyorum.

Moralinizi yüksek tutun.

Sevgiler,

Linda Taal
Stichting ActieZwerfhonden