Thursday, February 1, 2007

Illegal Dog Fights in Turkey



Barely a day passes without someone approaching us with news of dogs poisoned by municipalities, or dropped in remote locations by Arif Eker and his barbaric team or some other horrible case of animal cruelty.

This video is just an example of the images we are bombarded with daily. This illegal dogfight took place in Kayramanmaras in Anatolia. The spectators bet on whose dog will die first. The loosing dog was not given veterinary care and was left to die after the fight was over.

Illegal animal fights are usual in Turkey and the gendarmerie, responsible to tackle this kind of illegal activities, prefers, in most cases, to turn a blind eye and ignore the situation.

As long as the Turkish government refuses to take action and apply exemplary sanctions this kind of situations will continue, images like this will get out and the world will continue getting the wrong impression about Turkey.

When will the government and the municipalities realize it is in their own interest to deal with these appalling cases of animal cruelty?

We don't want these shameful sights to be a mirror of modern and civilized Turkey. Please protest this cruelty by mailing to:

Prime Minister: bimer@basbakanlik.gov.tr
Ministery of Internal Affairs: bulent.kilinc@icisleri.gov.tr
Local Government of Kayramanmaras: valilik@kahramanmaras.gov.tr
Jandarma Genel Komutanligi: Tel: 0312 215 14 17 Fax: 0312 212 84 63

For further information and licensing of this broadcast please contact: cornelia@dha.com.tr


Neredeyse hergün, bizi arayan insanlar, belediyeler tarafından
zehirlenen, Arif Eker ve ilkel ekibi tarafından uzak bölgelere
atılıp, açlığa ve ölüme terkedilen ve şiddete maruz kalan köpeklerle
ilgili bilgiler veriyor ve tepkilerini dile getiriyorlar.

Bu video, adeta hergün şahit olduğumuz vahşetin sadece bir
örneğidir. Bu kanun dışı köpek dövüşü Anadolu'da, Kayramanmaras'de meydana
gelmiştir. İzleyiciler, hangi köpeğin daha önce öleceğine dair bahse
girmektedirler. Kaybeden köpek tedavi edilmemekte ve dövüş bittikten
sonra ölüme terk edilmektedir.
Türkiye'de köpek dövüşleri kanun dışı olmakla birlikte olağan kabul
edimekte ve bu durumdan sorumlu olan jandarma, çoğu kez, bu vahşeti
görmezlikten gelmektedir.
Türk Hükümeti gerekli önlemleri almadığı sürece bu vahşet devam
edecek, ve bu nedenle dünya ne yazık ki Türkiye hakkında yanlış
izlenimler edinecektir.

Hükümet ve belediyeler, bu korkunç vahşet görüntülerine karşı çıkmanın
yasal görevleri olduğunu ne zaman anlayacaklar?

Bu utanc verici goruntulerin modern ve uygar Turkiye'nin aynasi olmasini istemiyoruz. Lutfen Basbakanlıga, Icisleri Bakanligina ve Kayramanmaras Valiligine yazarak bu vahseti protesto ediniz.

Basbakanlik: bimer@basbakanlik.gov.tr
Icisleri Bakanligi: bulent.kilinc@icisleri.gov.tr
Jandarma Genel Komutanligi: Tel: 0312 215 14 17 Fax: 0312 212 84 63
Kayramanmaras Valiligi: valilik@kahramanmaras.gov.tr

Daha fazla bilgi ve bu filmin yayın hakları ile ilgili olarak aşağıdaki adrese yazabilirsiniz: cornelia@dha.com.tr

1 comment:

Anonymous said...

Turkey is not the only country with dogfights, but.......its the only country i know of where authorities prefer to neglect this cruelty commited to animals.

Maybe its time for an appeal on tourists not to choose Turkey as destination for their hollidays; maybe this will force Turkish governement to see to it the animal welfare law is implemented

Linda Taal
Stichting ActieZwerfhonden
The Netherlands