Wednesday, March 7, 2007

SUÇ DUYURUSU - CRIME DECLARATION

Abana Kaymakamlığı Tarım Ilçe Müdürlüğünün Abana Belediyesine yazdiği bu yazıda referans yapılan 3285 sayılı yönetmeliğin ilgili maddesi sadece kuduz görülen karantina bölgelerinde uygulanmak içindir. Oysa bu yazıda, kuduz karantinasından hiç sözedilmemekte ve sahibinin ismiyle kayıt altına alınmamış tüm hayvanların öldürüleceği ima edilmektedir. Yani, sahipsiz tüm hayvanların yanı sıra kayıt altına alınmamış sahipli hayvanların da itlaf edileceği anlaşılmaktadır. Bu resmi yazi, Hayvan Hakları Yasasına aykırıdır ve bu yazıyı yazan kurum suç işlemektedir.

VE KANUNA AYKIRI ANONS DÜZELTİLDİ

Bugün derneğimize gönderilen asagidaki yazı ile kanuna aykırı anonsun düzeltildiği bildirilmiştir. Bu örnek, sivil toplum örgütlerinin hukuk devletinin oluşmasındaki hayati rolünü göstermesi açısından çok önemlidir. Idareyi kanunlara aykırı icraat konusunda uyaran herkese teşekkür ederiz.
From: ABANA KAYMAKAMLIĞI
To:

Sent: Tuesday, March 13, 2007 3:30 PM
Subject: Sokak hayvanları

Sayın:
Bilge OKAY

İlgi: Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 23.02.2007 tarih ve 252.01 960 sayılı
yazıları.

İlgi yazı ve ekinde gönderilen,Celal BAL, Esma DİNMEZER ve Hülya ALPGİRAY 'ın, e-posta yoluyla yaptıkları şikayette; İlçemiz Belediye Başkanlığı hoparlöründen, "sokak hayvanlarının zehirleneceğinden bahisle, hayvan sahiplerinin hayvanlarını sokağa bırakmamalarının istendiği, yapılan anonsla; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ihlal edildiği, konuya ilişkin kararın ise Kaymakamlık Makamınca verildiğine ilişkin" talepleri üzerine yapılan araştırmada.

Valilik Makamı İl Tarım Müdürlüğünce, İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderilen 24.2.2007 tarih ve 586 sayılı "Köpek ve Kedi Sayısı" konulu yazılarında; İl Hayvan Koruma Kurulu Kararı gereğince, köpek ve kedilerin sahiplerinin isim ve soyadlarının yazılarak kayıt altına alınmasının istenilmesi üzerine, İlçe Tarım Müdürlüğünce, Belediye hoparlöründen halka duyurulması amacıyla, İlçe Beledisine gönderilen 05.02.2007 tarih ve 42 sayılı yazıda; "3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinden alıntı yapıldığı", İlçe Tarım Müdürlüğünce İlan metni hazırlanmadan yazı olarak verilen duyurunun, Belediye görevlilerince İlçe Tarım Müdürlüğü yazısında yer verilen "…....... yönetmeliğinin 119. maddesinin g fıkrası gereği, şüpheli kedi ve köpeklerin kuduz hastalığına karşı aşılanması mecburidir. Şehirlerde Belediyeler, Köylerde Muhtarlıklar sahipli köpek ve kedilerin kaydını tutar, kayıtlar hükümet veterinerince denetlenir, köpekler üç, kediler altı aylık olduklarında ilk defa aşılanır ve bu aşılar her yıl tekrarlanır. Aşılanan hayvanlar için aşı belgesi düzenlenir, belgesizler öldürülür ve imha edilir" denilmekle, ilgi yönetmelikten alıntı yapılarak hoparlörden okunan, yönetmeliğin son cümlesindeki " Belgesizler Öldürülür ve İmha Edilir" ibaresi, vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılmaya yol açmıştır.

3285 sayılı Kanun gereğince hazırlanan yönetmeliğin belirtilen maddesi gereği yapılabilecek işlemlerin,5199 sayılı " Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde değerlendirme zorunluluğu olduğundan, konunun hassasiyeti ve vatandaşlarımız tarafından yanlış anlaşılmanın bertaraftı için İlçe Tarım müdürlüğünce yanlış yapılan anons'un düzeltilmesi sağlanmıştır.

Kaldı ki; yürürlükteki Kanunlarla, bu tür bir işlemin Hükümet veteriner hekimi onayı olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

İlçemiz, turistik bir ilçe olması sebebiyle, yok denecek kadar az miktardaki sokak hayvanlarına, gerek Kaymakamlığımız gerekse, İlçe Belediyesi ve duyarlı vatandaşlarımız birlikteliğinde sahip çıkılmakta olup, Belediye Başkanlığımızca sahipsiz hayvanların barınmaları sağlanması için, hayvan barınağı yapım çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu sebeple hayvanların yok edilmesi söz konusu olmayıp, konu yanlış anlamadan kaynaklanmıştır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Abdulmuttalip AKSOY
Kaymakam

CRIME DECLARATION

From: ABANA District Government Agriculture Department

To: ABANA Municipality

‘It is compulsory to vaccinate suspicious cats and dogs against rabies’ according to item number 119 of the Ministry of Agriculture and Village Affairs Protection and Control Department regulation number 3285 for Animal Health. This regulation says ‘Municipalities in the cities and mukhtar in the villages keep records of owned dogs and cats. These records are audited by government vets. Dogs are vaccinated when they reach 3 months of age and cats are vaccinated at 6 months for the first time. Vaccinations should be repeated every year after that. A vaccine record is kept for these animals. Animals without vaccine papers are killed and annihilated’. It is according to this regulation that the ‘Animal Protection Council’ of our city has decided in a meeting headed by the assistant governor Nurettin Ates on 25.12.2006 for the municipalities to keep record of the cats and dogs in the cities.

For this reason, owners of cats and dogs in our district need to be recorded by providing their names and last names and these records need to be completed and sent to the District Agriculture Department by 23.02.2007.


District Governor
Abdulmuttalip Aksoy

In this letter written by the Abana District Government Agriculture Department to Abana Municipality, a reference is made to the regulation no. 3285 in which it says that all animals that are not registered by the name of their owners will be killed. The referred article of the regulation is only applicable when the district is announced to be a quarantine area as a result of the identification of a rabies incident. Whereas, in this official letter, the article is isolated from its content and referred to as a general case. From this we understand that it is planned that all stray animals and owned animals that are not registered will be killed. This letter is clearly in contradiction to the Animal Protection Law and so the institution writing this is committing a crime.

AND TODAY THE ANNOUNCEMENT WAS CORRECTED

In the letter we received today as an answer to our post, Mr Aksoy, the Governor of Abana says: “the announcement made on public loudspeakers that all unregistered animals will be killed and destroyed was a mistake made my the Agriculture City Management and was misunderstood by the public. The announcement was corrected, taking into consideration the fact that all operations must be in conformity with the Animal Protection Law.”

We thank everybody who warned the administration about acting in conformity with the law. We think this is a good example showing the crutial role of NGO's in making a state of law.


No comments: